Mirštančiųjų patyrimai - chaoso smegenyse padarinys

gyvas-dangaus-irodymas Trumpai: nepaisant įvairių tikinčiųjų pasakojimų - klinikinės mirties patyrimai yra tiesiog chaoso kylančio smegenyse mirties metu padarinys.

“Dangus iš tiesų yra” - tokią žinią pasauliui perteikia savo akimis pomirtinį gyvenimą regėjęs neurochirurgas Ebenas Alexanderis. Kadaise skeptiškai reagavęs į pasakojimus apie anapusinį pasaulį, šiandien knygoje “Gyvas dangaus įrodymas” gydytojas tvirtina – kita būtis egzistuoja.

Staiga užklupusi liga nugramzdino gydytoją į komos būseną, atskirdama jo sielą nuo fizinio kūno. Su kiekviena diena, praleista ligos patale, jo organizmas nenumaldomai silpo, tačiau dvasia pasinėrė į naujus, dar niekada neišgyventus potyrius. Šis netikėtas likimo iššūkis leido Ebenui atitrūkti nuo realaus pasaulio ir pažinti tai, kas slypi už mūsų suvokimo ribų, bei išmokti svarbiausią gyvenimo pamoką. Kaip gydytojas, jis įsitikino, kad sąmonė egzistuoja net tada, kai smegenys nefunkcionuoja. Ir tai, kad šitai teko patirti jam, gydytojui neurologui, Ebenas suprato kaip kvietimą naujai įvertinti mokslinius tokios būklės paaiškinimus.

Įspūdinga ir neįkainojama patirtis pakeitė gydytojo gyvenimą. Knygoje “Gyvas dangaus įrodymas” autorius atrasta tiesa dalijasi su mumis, kad paskatintų permąstyti dvasines vertybes ir atrasti sielos pilnatvę.

(Pagal Milžinas)

Ką gi apie tai mano platesnė mokslininkų bendruomenė?

Ogi mokslininkų ir tyrimų visuma rodo, kad klinikinės mirties patyrimai yra smegenų patiriamo šoko padarinys.

Smegenys, klinikinės mirties sąlygomis tampa chaoso auka. Fiziologiniai ir farmakologiniai mechanizmai yra visiškai sujaukami, sustiprėja arba nuslopsta.

Įvairūs tyrimai pateikė fiziologinius kai kurių klinikinės mirties potyrių paaiškinimus. Pvz. buvimo už kūno ribų iliuziją sukelia smilkininės ir momentinės skilčių 1 funkcijų sutrikimas. Tie patys procesai gali sudaryti įspūdį, kad klinikinės mirties patyrimai ateina iš išorės, iš realybės. Galima teigti, jog smegenys žmogui meluoja, panašiai kaip ir per haliucinaciją.

Tiek klinikinės mirties metu patirtos haliucinacijos, tiek vėliau, atsigavimo laikotarpiu nugirstų pokalbių ar matytų vaizdų prisiminimai persipina į vieną neatskiriamą patyrimą.

Nuorodos


  1. Terminą “temporo-parietal lobe” išverčiau “smilkininė ir momentinė skiltis”, bet nežinau, ar tai teisingas lietuviškas vertimas. 
Aš gerbiu mokslą. Man rūpi tiesa. Man pikta, kai kas nors apgaudinėja žmones.
Paieška