Tikinčiųjų ir netikinčiųjų statistika

Atnaujinta 2012 10 03 04:47 Lietuvos laiku: patikslinti skaičiai ir pakeistas tekstas atsižvelgiant į tai, kad pirmoje versijoje nežinojau, kiek žmonių nenurodė, kuriai religinei bendruomenei save priskiria.

Prieš keletą dienų Lietuvos statistikos departamentas paruošė pranešimą spaudai, kuriame pateikti skaičiai apie gyventojų tikybą mane nustebino - netikinčiųjų procentas Lietuvoje per pastaruosius dešimt metų sumažėjo. Katalikų Lietuvoje taip pat sumažėjo, bet ne taip smarkiai kaip netikinčiųjų.

Palyginimas

Religinė bendruomenė, kuriai priskiria save 2001 2011
Romos katalikų 2752447 79.00%
Stačiatikių (ortodoksų) 141821 4.07%
Sentikių 27073 0.78%
Nė vienai ir netikintys 331326 9.51%
Kitų 44858 1.29%
Nenurodė 186447 5.35%
Viso: 3483972

Rezultatus tarp 2001 ir 2011 gyventojų surašymų tikėjimo srityje bus sunku palyginti, nes 2001-ųjų surašyme buvo ne tik klausimas apie savęs priskyrimą religinei bendruomenei, bet ir atskiras klausimas “Ar jūs tikintis?” (netikintys - 8.1%). Šio klausimo 2011-ųjų surašyme nebeliko.

Kodėl

Kol kas statistikos departamentas nepaskelbė pilnų duomenų - tad neaišku, kiek žmonių nenurodė tikėjimo. Taip pat gali būti, kad dalį netikinčiųjų ir dalį katalikų patraukė įvairūs mažiau populiarūs tikėjimai ir sektos.

Aš pats įtariu, kad skirtingas amžiaus grupes skirtingai paveikė procesai: mažiausiai tikinti grupė (20-49 amžiaus) yra linkę emigruoti daugiau nei labiausiai tikinti grupė (50 metų ir vyresni)?

Man bus pakankamai įdomu paanalizuoti šiuos duomenis kiek labiau, kai kitų metų trečiame ketvirtyje bus paskelbti pilni surašymo duomenys.

Šaltiniai

Pastaba (2022 birželis): nuorodos nebeveikia :(

Papildymas

Netikinčių ir nenurodžiusių priklausomybės religinei bendruomenei 2001-aisiais metais buvo 14.86% (517773). 2012-aisiais - 16.1% (492312).

Gan įdomu, kad netikinčių bei neatsakiusių į šį klausimą pasiliko maždaug tiek pat, o ką tai reiškia - nežinau.

Aš gerbiu mokslą. Man rūpi tiesa. Man pikta, kai kas nors apgaudinėja žmones.
Paieška