Lietuvos skeptikų draugijos veikla

Lietuvos skeptikų draugija veikia jau beveik vienerius metus, bet tik šiandien suradau jų svetainę www.skeptikudraugija.lt. Man pačiam buvo labai įdomu paskaityti jų veiklos ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie tai, kaip jie kovoja prieš žmonių mulkinimą, prieš klaidinančią reklamą, prieš neteisingos informacijos sklaidą. Pavyzdžiui:

UAB „Porektus“ sukūrė tinklapį www.mediumas.lt, kuriame siūlo užsisakyti „aiškiaregio-mediumo Darylo“ nemokamas paslaugas. Dėl šio tinklapio išsiųsti du skundai – Žurnalistų etikos inspektoriui dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų (žmonių nerealių, antgamtinių savybių propagavimas ir raginimas naudotis būrėjų, ekstrasensų paslaugomis) bei Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl telefonų ir elektroninio pašto adresų rinkimo tiesioginės rinkodaros tikslais (UAB „Porektus“ gali rinkti tik vardus, pavardes, gimimo datas ir adresus).

Aš gerbiu mokslą. Man rūpi tiesa. Man pikta, kai kas nors apgaudinėja žmones.
Paieška