Atviras laiškas dėl BiblioHealth - 2 dalis

Prieš keletą dienų gavau atsakymą nuo Editos iš BiblioHealth projekto:

Laba diena, gerb Linai,

dėkojame už Jūsų nuoširdų rūpestį ir aktyvų susidomėjimą mūsų įgyendinamu projektu. Kiekviena iš šalies pateikta nuomonė, kritika ar pasiūlymas mums yra be galo svarbūs ir naudingi, siekiant kryptingai atspindėti visuomenės aktualijas ir tobulinant atliekamus darbus.

Norėtume pabrėžti, kad projekto “BiblioHealth” tikslas yra skleisti ne ligų diagnostikos, gydymo ar pan. informaciją, o informaciją apie sveikatą, todėl labiau orientuojamės į informaciją, skatinančią rūpintis savo sveikata, palaikyti fizinį aktyvumą ir pan.

Tuo tarpu, atsižvelgdami į F. Taunytės medicininį išsilavinimą ir ilgametę gydytojo praktiką, nesiimtume vertinti jos kompetencijos ar kaip kitaip abejoti dalyvavimo mūsų projekto renginiuose tinkamumu.

Mano atsakymas:

Gerb. Edita,

Medicina (tiek mokslas, tiek praktika) yra labai specializuota sritis ir natūralu, kad žmonėms nesusijusiems su šia sritimi, gali būti labai sudėtinga atskirti tinkamus medicininius patarimus nuo netinkamų, neveikiančių ar net žalingų. Taip pat, jūsų svetainėje nurodyti tikslai “domėtis netradicine medicina” ir “naudotis patikimais sveikatos informacijos šaltiniais” yra tarpusavyje vienas kitam prieštaraujantys.

Aš siūlyčiau prieš kviečiant asmenis dalyvauti Jūsų organizuojamuose renginiuose pasikalbėti su medikais (būtent, ne su vienu mediku, o su medikais).

Jeigu nerasite tinkamų asmenų ar organizacijų, su kuriomis galėtumėte pasikonsultuoti, klauskite ir aš mielai patarsiu, į ką kreiptis.

pagarbiai Linas Jakučionis http://www.netikiu.com

Aš gerbiu mokslą. Man rūpi tiesa. Man pikta, kai kas nors apgaudinėja žmones.
Paieška