Žiniasklaida, nenurodyti šaltiniai ir šaltinių prieinamumas [atnaujinta]

Kiekvienąsyk suradus kokį nors straipsnį žiniasklaidoje būna gan sudėtinga atrasti šaltinius, pagal kuriuos tas straipsnis ruoštas. Žinoma, tai neypatingai svarbu kai kuriais atvejais. Bet daugeliu atvejų, ypač kalbant apie mokslą, norėtųsi susirasti ir nuorodą į originalų straipsnį / į originalų mokslinį darbą / ar į originalų mokslininkų paruoštą pranešimą spaudai.

Dabartinėje sistemoje, kur žiniasklaida beveik niekada neskelbia šaltinių, skaitytojai tampa priklausomi nuo žurnalistų interpretacijos, neišmanymo ir klaidų.

Taip pat, dabartinėje recenzuojamų (peer reviewed) mokslinių žurnalų sistemoje akademikai, dažniausiai finansuojami iš mokesčių mokėtojų pinigų, ruošia akademinius straipsnius ir moka už jų platinimą. Tačiau dėl istorinių priežasčių, juos spausdina (ir skelbia internete) privačios organizacijos, kurios nustato maždaug 30 JAV dolerių kainą už galimybę skaityti straipsnį. Tokiu būdu, iš esmės, užkirsdami kelią skaitytojui, kuris neturi priėjimo prie šių straipsnių per savo akademinę ar komercinę instituciją.

Tad labai džiugu, kad internete nemokamai galima rasti bent dalį straipsnių:

  • BioMed Central - platina 222 laisvai prieinamus recenzuojamus žurnalus medicinos ir biologijos srityse.
  • ArXiv - nerecenzuojamas tiksliųjų mokslų straipsnių archyvas. Nemaža dalis ArXiv straipsnių būna tuo pačiu skelbiami ir recenzuojamuose žurnaluose
  • Public Library of Science Medicine [nuoroda pridėta į įrašą 2012 01 19]

Prašymas

Mieli skaitytojai, jeigu žinote, kitų didelių recenzuojamų laisvai prienamų (open access) žurnalų, palikite nuorodas komentaruose.


* Nesakau, kad žurnalistai yra neišprusę, tik teigiu, kad daugeliu atveju jie nėra srities, apie kurią rašo, ekspertai.

Aš gerbiu mokslą. Man rūpi tiesa. Man pikta, kai kas nors apgaudinėja žmones.
Paieška