Eutanazija - paslauga, kuria padedama nutraukti kančias

Savanoriška eutanazija yra pagalba lengvai, greitai ir neskausmingai numirti. Paprastai eutanaziją renkasi žmonės sergantys nepagydomomis ir skausmingomis ligomis. Tačiau reikėtų pastebėti, jog kančia dėl, kurios žmonės pasirenka eutanaziją nebūtinai būna fizinė. Pvz. aš pats manau esąs labai nepriklausomas ir jeigu susirgčiau neskausminga liga, dėl kurios netekčiau savarankiškumo, manyčiau, kad pageidaučiau eutanazijos.

Deja, ne visi supranta eutanazijos reikalingumą kančių nutraukimui. Yra organizacijų, kurių siekis - išlaikyti dabartinę situaciją, stengtis, kad eutanazija ir toliau liktų nelegalia.

Tai daroma visokiais būdais, pvz. kad ir parenkant kalbą:

Šveicarijos organizacija Exit, kuri teikia gyvybės nutraukimo “paslaugą”, įteisintą šioje valstybėje, paskelbė, kad 2010 metais tokiu būdu buvo nužudyti 257 žmonės. Tai 15 nuošimčių daugiau nei 2009 metais.

Kodėl eutanazija vadinama “paslauga”, o ne paslauga? Kodėl sakoma “nužudė”, o ne “padėjo nusižudyti”?

Tad tik priminsiu:

  • eutanazija yra paslauga, kurią žmonės pasirenka patys
  • eutanazija yra pagalba nutraukti kančioms
Aš gerbiu mokslą. Man rūpi tiesa. Man pikta, kai kas nors apgaudinėja žmones.
Paieška