Duomenimis ir rezultatų palyginimu grįstas viešosios politikos formavimas

RCT_-_explained title=

Apie atsitiktinių imčių tyrimus

Atsitikinių imčių tyrimai (randomized controller trial) jau seniai yra de facto standartas nustatant, ar gydymo priemonė yra veiksminga. Tai daroma suskirtant pacientus į keletą atsitiktinių imčių ir vieną iš tų imčių naudojant, kaip kontrolinę grupę. Tai gali būti grupė, kuriai netaikomas joks papildomas gydymas arba grupė, kuriai taikomas standartinis gydymas. Kitoms grupės taikoma viena ar kita eksperimentinė gydymo priemonė ir vėliau palyginimi gydymo rezultatai.

Toks būdas pakankamai paprastai leidžia nustatyti, ar gydymo priemonė yra efektyvi, arba palyginti jos efektyvumą su jau naudojamų priemonių efektyvumu.

Atsitiktinių imčių tyrimus sėkmingai galima naudoti daugelyje sričių, kuriose dirbama su didelėmis imtimis. Pvz. tai sėkmingai galima naudoti reklamoje, interneto svetainių dizaine ir optimizavime. Vienas iš sėkmingesnių to pavyzdžių yra Amazon komapnija. Jie bandydami privilioti daugiau pirkėjų, karts nuo karto daliai savo svetainės lankytojų pateikia naują svetainės dizainą ir atlieka palyginimą, ar jų pakeitimai padidino (apie tai 11 skaidrėje) pirkėjų procentą/buvimo jų svetainėje laiką ir kt. lyginant su visais kitais, kuriems rodoma standartinė svetainės versija. Interneto svetainių kūrime tai vadinama “A/B testavimu“.

Atsitiktinių imčių tyrimai politikoje

JK vyriausybės suformuota “elgesio įžvalgų komanda“ (behavioural insights team) paruošė rekomendaciją, raginančią pradėti plačiau naudoti atsitiktinių imčių tyrimus formuojant viešąją politiką. Jeigu čia lankosi politikai, politologai ar kas nors besisukiojantis jų ratuose – labai labai rekomenduoju perskaityti visus tuos 30 puslapių angliškai. Tokie palyginamijie tyrimai yra pakankamai nebrangūs ir leidžia palaipsniui išsiaiškinti efektyviausius metodus sprendžiant įvairius socialinius klausimus ir padeda išvengti milžiniško pinigų švaistymo neefektyvioms vyriausybės programoms.

Pvz. jei nauja vyriausybė nedarbo mažinimo programa taikoma tik atsitiktinai atrinktai imčiai (pvz. visiems žmonėms, kurių pavardė prasideda raide “D“) – intervencijos rezultatus galima palyginti su kontroline grupe (visais kitais žmonėm, kurių pavardė prasideda ne raide D) ir taip atskirti būtent tik tos konkrečios programos efektą nuo kitų pokyčių vysktančių šalyje, rinkoje, ekonomikoje ir pan.

Patarimas

Ko gero vienintelis patikimas būdas Lietuvai pasivyti kitas išsivysčiusias valstybes per palyginus trumpą laiką remiasi paprastais principais: nešvaistyti labai ribotų resursų neefektyvioms programoms ir naudoti tuos resursus tik efektyvioms programoms. O efektyvumui nustatyti derėtų naudoti mokslininkų jau seniai naudojamus metodus.

Kodėl mums nereikalingas terminas “alternatyvioji medicina“

Iliustracija

Dr. George Lundberg gan sėkmingai paaiškina:

“Alternatyviosios medicinos” nėra. Yra tik medicina:

  1. kuri buvo ištirta ir nustatyta, kad ji – saugi ir efektyvi. Naudokite ją ir mokėkite už ją.
  2. kuri buvo ištirta ir nustatyta, kad ji – nesaugi aba neefektyvia. Nenaudokite jos ir nemokėkite už ją.
  3. kuriai yra tikėtina priežastis, kad ji gali būti saugi ir efektyvi. Ištirkite ją ir priskirkite vienai iš pirmų dviejų rūšių.

Deja, alternatyvia medicina dažniausiai vadinama tai, kas jau ištirta ir nustatyta, kad neveikia (homeopatija, iridologija, refleksologija ir kt.) ir tai, kam mes neturime nė menkiausių priežasčių manyti, kad tai gali būti efektyvu arba saugu (bet kokie užkalbėjimai, maldos ir kt.).

Taip pat, gan apmaudu, tai, kad yra sričių, kur mokslas teršiamas labai dideliu kiekiu labai prastos kokybės tyrimų, kuriuose demonstruojamas kai kurių priemonių “veikimas“ (pvz. akupunktūra), nepaisant to, kad dideli gerai kontroliuojami tyrimai rodo, kad akupunktūra neveikia.